เยี่ยมชมและให้กำลังใจคณะครูผู้ควบคุมทีม และนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาโยธา ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะการสำรวจเพื่อก่อสร้าง ระดับ ปวส. ทักษะงานคอนกรีต และทักษะสำรวจเพื่อก่อสร้าง

เยี่ยมชมและให้กำลังใจคณะครูผู้ควบคุมทีม และนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาโยธา ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะการสำรวจเพื่อก่อสร้าง ระดับ ปวส. ทักษะงานคอนกรีต และทักษะสำรวจเพื่อก่อสร้าง

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๑๕ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจคณะครูผู้ควบคุมทีม และนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาโยธา ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะการสำรวจเพื่อก่อสร้าง ระดับ ปวส. ทักษะงานคอนกรีต และทักษะสำรวจเพื่อก่อสร้าง ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ ๓๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ทั้งนี้มีคณะครูผู้ควบคุมทีม และนักเรียน นักศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันอย่างพร้อมเพรียง
#เรียนดีมีความสุข
#เยี่ยมชมการแข่งขันทักษะระดับชาติ
#PRวทอุบลฯ