ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(ข่าว ปชส.วท.อบ. วันนี้)
วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทั้ง ๔ ฝ่าย ณ ห้องประชุมบัวฟ้า วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมีนางอรทัย ซาเสน หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณพร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อกำหนดแนวทางในการใช้งบประมาณในพัฒนาสถานศึกษาต่อไป