วท.อุบลฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

วท.อุบลฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีพร้อมด้วย นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางดาราวรรณ รอดสิน หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป นางมลีทอง จารุพงษ์ หัวหน้างานการเงิน นางทิพากร แต้ศิริเวชช์ หัวหน้างานการบัญชี และนายธีรเดช ทิมา หัวหน้างานพัสดุ เข้าให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ในโอกาสที่ได้เข้ามาศึกษาดูงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ณ ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี