วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ ผอ.ธาตรี พิบูลมณฑา นิเทศติดตามการสอนออนไลน์

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ ผอ.ธาตรี พิบูลมณฑา นิเทศติดตามการสอนออนไลน์

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายคารมย์ แก้วกันยา หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ และ นายชนินทร์ พบลาภ หัวหน้างานสื่อฯ ดำเนินการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ของแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน และแผนกวิชาช่างยนต์ โดยมีคณะครูแผนกวิชาดังกล่าวร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น