บริจาคโลหิต ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ หอประชุมโดมใหญ่

บริจาคโลหิต ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ หอประชุมโดมใหญ่

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้)
วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีนำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการบริจาคโลหิต ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ หอประชุมโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี มาให้บริการรับบริจาคโลหิต โดยมีบุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้ความสนใจมาบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก เพื่อนำโลหิตไปช่วยเหลือ ในการรักษาผู้ป่วยต่อไป