พิธีรำลึกและปิดโรงพยาบาลสนาม

พิธีรำลึกและปิดโรงพยาบาลสนาม

เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่ผ่านมา นาย นิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เข้ารับเกียรติบัตร เนื่องจากสถานศึกษาทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม ระหว่างสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ การจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีรำลึกและปิดโรงพยาบาลสนาม ซึ่งโรงพยาบาลสนามได้จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับเฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการต้องสงสัย เข้ามาวินิจฉัยโรคก่อนแยกตัวไว้รักษาออกจากโรงพยาบาลหลัก เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะได้รับเชื้อจากผู้ป่วยโรคอื่น ปัจจุบันจังหวัดอุบลราชธานีไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม โรงพยาบาลสนามจึงได้ทำการปิดลง เพื่อให้คณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากรสาธารณสุข ได้กลับไปปฏิบัติหน้าที่ ที่โรงพยาบาลหลักต่อไป