ประกาศ รับสมัครคณะกรรมการดำเนินงานองค์การ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศ รับสมัครคณะกรรมการดำเนินงานองค์การ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศจากองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีรับสมัครคณะกรรมการดำเนินงานองค์การ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔