รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)

กำหนดการ รับสมัคร 3 กรกฏาคม 2562 ถึง 9 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (วัน เวลา ราชการ)

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกครูอัตราจ้างแผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์