วท.อุบลฯ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาคฯ

วท.อุบลฯ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาคฯ

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.สมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาคอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน แบบบูรณาการตามบริบทพื้นที่เจริญธานีศรีโสธร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมบัวแสด ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายเชิดศักดิ์ โภคกุลกานนท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติกล่าวพบปะและเยี่ยมชมบูธจัดแสดงผลงานของสถานศึกษาต่าง ๆ ที่ได้มาเข้าร่วมการประชุม โดยมี นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และนายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ให้เกียรติต้อนรับและเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมอย่างพร้อมเพรียง