“การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

“การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ (๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) เวลา ๐๙.๐๐ น.อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดงาน“การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี ณ หอประชุมโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

เพื่อคัดเลือกตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมแข่งขันในระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ มีสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมจำนวน ๘ แห่ง โดยมี นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด นายพงษศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม กล่าวรายงานหลังจากนั้นท่านประธานพร้อมคณะได้เดินตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ครู นักเรียนนักศึกษาผู้เข้าร่วมแข่งขันตามจุดต่างๆ