ร่วมจัดแสดงบูธนิทรรศการ ภายในงานวัน “เปิดโลกการศึกษา โรงเรียนเอกชนจังหวัดอุบลราชธานี”

ร่วมจัดแสดงบูธนิทรรศการ ภายในงานวัน “เปิดโลกการศึกษา โรงเรียนเอกชนจังหวัดอุบลราชธานี”

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีได้มอบหมายให้ นายเอกพร วรรณประภา หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ นางสาวพิมพ์อธิชา จันทร์สุตะ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง และนักเรียน นักศึกษา ร่วมจัดแสดงบูธนิทรรศการ ภายในงานวัน “เปิดโลกการศึกษา โรงเรียนเอกชนจังหวัดอุบลราชธานี” ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี และแนะแนวการศึกษาต่อ รอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖