แผนกวิชาช่างอากาศยาน วท.อุบลฯ ร่วมการประชุมสร้างการรับรู้และติดตามผลการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

แผนกวิชาช่างอากาศยาน วท.อุบลฯ ร่วมการประชุมสร้างการรับรู้และติดตามผลการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีAccountable Manager ได้มอบหมายให้ นายอภิสิทธิ์ พรมดอน Training Manager ดร.ทิพวรรณ สายพิณ Quality Assurance Manager พร้อมด้วยคณะ Managers เข้าร่วมการประชุมสร้างการรับรู้และติดตามผลการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4 ในพื้นที่รับผิดชอบดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมฮักแพง ชั้น ๒ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๔ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นางเขมิกา เดชาชาญญ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๔ เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้เพื่อสร้างการรับรู้ และขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4 ต่อไป