ขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาผู้ที่มีความสามารถด้านการร้องเพลง

ขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาผู้ที่มีความสามารถด้านการร้องเพลง

ผู้ที่มีความสามารถทางด้านการร้องเพลง สมัครเพื่อเป็นตัวแทนระดับสถานศึกษาเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีเข้าร่วมการแข่งขันทักษะพื้นฐาน