ผู้อำนวยการ วท.อุบลฯ ร่วมเป็นกรรมการในการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา (ทุกสังกัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้อำนวยการ วท.อุบลฯ ร่วมเป็นกรรมการในการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา (ทุกสังกัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติร่วมเป็นกรรมการในการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา (ทุกสังกัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี ในการนี้มี นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ให้เกียรติเป็นประธานในการประเมิน และมีนายนิรันดร์ สมมุติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี ให้เกียรติร่วมเป็นกรรมการในการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ให้แก่คณะผู้บริหารในครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วย นายสมศักดิ์ ไพคำนาม นายกรวิทย์ สระประไพ และนายโควิน เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล เข้ารับการประเมินอย่างพร้อมเพรียง