การประชุมวิพากย์ (ร่าง) คู่มือการดำเนินงานของศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่

การประชุมวิพากย์ (ร่าง) คู่มือการดำเนินงานของศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ผู้อำนวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ ได้มอบหมายให้ นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย นางสาวสกลสุภา สุนทร เจ้าหน้าที่สำนักงานศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ เข้าร่วมประชุมวิพากย์ (ร่าง) คู่มือการดำเนินงานของศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom ณ อาคารวิชาการ โดยมี นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้มีผู้อำนวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ทุกแห่ง และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง