ขอเชิญชวน นักเรียน – นักศึกษา การประกวดแข่งขันทางวิชาการ

ขอเชิญชวน นักเรียน – นักศึกษา การประกวดแข่งขันทางวิชาการ

ขอเชิญชวน นักเรียน – นักศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรมบริหารธุรกิจวิชาการ (ACBA 2021)การประกวดแข่งขันทางวิชาการ ระหว่างวันที่ 15 – 19 สิงหาคม 2564
สอบถามเพิ่มเติม คุณนิธิกร 099-463-5396