แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายอิทธิวัฒน์ ไทยแท้หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ นำคณะครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ นางจินตนา จินดาศรี ครูหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ณ ห้องประชุมบัวฟ้า เนื่องในโอกาสที่ นางจินตนา จินดาศรี ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นอกจากนี้ยังได้พาเยี่ยมชมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการของแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ และแผนกวิชาช่างอากาศยาน อีกด้วย