การประชุมรับการตรวจติดตามการดำเนินงานของสถาบันฝึกอบรมนายช่างภาคพื้นดิน (MTO-000๕) จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

การประชุมรับการตรวจติดตามการดำเนินงานของสถาบันฝึกอบรมนายช่างภาคพื้นดิน (MTO-000๕) จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (Accountable Manager) ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมรับการตรวจติดตามการดำเนินงานของสถาบันฝึกอบรมนายช่างภาคพื้นดิน (MTO-000๕) จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมอาคารโรงเก็บอากาศยาน วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมี นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ (Head of Training) นายอภิสิทธิ์ พรมดอน หัวหน้าแผนกวิชาช่างอากาศยาน (Training Manager) ดร.ทิพวรรณ สายพิณ หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (Quality Assurance Manager) พร้อมด้วย Auditor และบุคลากรตามโครงสร้างของ MTO – ๐๐๐๕ เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง
#เรียนดีมีความสุข
#แผนกวิชาอากาศยาน_ประชุมรับการตรวจติดตามการดำเนินงาน
#PRวทอุบลฯ