วท.อุบลฯ ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมพวงพะยอม วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ

วท.อุบลฯ ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมพวงพะยอม วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมพวงพะยอม วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ โดยมีนายแปลก ภีระคํา ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล เป็นประธานในการประเมิน ทั้งนี้มีนางสุวนิจ สุริยพันตรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานของสถานศึกษาเพื่อประกอบการประเมินอีกด้วย