ประกาศ กำหนดการวันลงทะเบียนฝึกงาน ภาคเรียนฤดูร้อน ระดับชั้นปวช.2 และ ปวส.1

ประกาศ กำหนดการวันลงทะเบียนฝึกงาน ภาคเรียนฤดูร้อน ระดับชั้นปวช.2 และ ปวส.1

ประกาศจากงานทะเบียน
กำหนดการวันลงทะเบียนฝึกงาน ภาคเรียนฤดูร้อน
ระดับชั้นปวช.2 และ ปวส.1 ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 14 มีนาคม 2565
เวลา 08.30 – 15.30
ที่งานทะเบียน อาคารอำนวยการ
**ชำระค่าลงทะเบียนฝึกงานที่ งานการเงิน**