การประชุมสรุปผลงานของวุฒิอาสาธนาคารสมองฯ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นการประชุมระบบ Online Conference ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting และ Onsite ณ ห้องประชุมบัวแสด ทั้งนี้มีคณะวุฒิอาสาธนาคารสมองฯ จังหวัดอุบลราชธานี

การประชุมสรุปผลงานของวุฒิอาสาธนาคารสมองฯ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นการประชุมระบบ Online Conference ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting และ Onsite ณ ห้องประชุมบัวแสด ทั้งนี้มีคณะวุฒิอาสาธนาคารสมองฯ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วยนางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และนายชานินทร์ พบลาภ หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน ให้การต้อนรับ นายสุรพล สายพันธ์ ประธานวุฒิอาสาธนาคารสมองฯ จังหวัดอุบลราชธานี และคณะ ในโอกาสที่ได้มาใช้สถานที่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ในการจัดการประชุมสรุปผลงานของวุฒิอาสาธนาคารสมองฯ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นการประชุมระบบ Online Conference ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting และ Onsite ณ ห้องประชุมบัวแสด ทั้งนี้มีคณะวุฒิอาสาธนาคารสมองฯ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๔๐ คน เข้าร่วมการประชุมผ่านโปรแกรม Zoom Meeting และ Onsite อย่างพร้อมเพรียง
#เรียนดีมีความสุข
#ต้อนรับคณะวุฒิอาสาธนาคารสมองฯ_จังหวัดอุบลราชธานี
#PRวทอุบลฯ