วท.อุบลฯ ร่วมพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๖

วท.อุบลฯ ร่วมพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางสาวศวิตา แสงงาม ครูที่ปรึกษาชมรมนักศึกษาวิชาทหาร และคณะครูผู้ช่วยครูที่ปรึกษาชมรมนักศึกษาวิชาทหาร นำตัวแทนนักศึกษาวิชาทหาร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จำนวน ๕๐ นาย เข้าร่วมพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๖ ณ มณฑลพิธีลานหน้าศาลหลักเมืองอุบลราชธานี ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง