วท.อุบลฯ เข้าร่วมโครงการเตรียมความรู้สู่ ม.ปลายและสายอาชีพ “อาชีพไหน ใช่ตัวเรา

วท.อุบลฯ เข้าร่วมโครงการเตรียมความรู้สู่ ม.ปลายและสายอาชีพ “อาชีพไหน ใช่ตัวเรา

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นางสาวพิมพ์อธิชา จันทร์สุตะ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน พร้อมด้วยคณะครูแผนกวิชาช่างก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และแผนกวิชาช่างอากาศยาน นำตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการเตรียมความรู้สู่ ม.ปลายและสายอาชีพ “อาชีพไหน ใช่ตัวเรา” แนะแนวศึกษาต่อและจัดบูธนิทรรศการ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ณ หอประชุมเบญจานุสรณ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อสายอาชีพ ในสาขาวิชาต่าง ๆ และเป็นทางเลือกในการเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา ๒๕๖๖ ต่อไป