ประกาศจากงานการเงิน สำหรับนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 ปวช.2 และ ปวช.3 ใครที่ยังไม่ส่งเอกสารรับเงิน

ประกาศจากงานการเงิน สำหรับนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 ปวช.2 และ ปวช.3 ใครที่ยังไม่ส่งเอกสารรับเงิน

ประกาศจากงานการเงิน
สำหรับนักเรียน ระดับชั้นปวช.1 ปวช.2 และ ปวช.3 ใครที่ยังไม่ส่งเอกสารรับเงิน 1,130 บาท สามารถส่งเอกสารได้ ภายใน 30 สิงหาคม 2564 โดยให้จัดส่งทางไปรษณีย์ เคอร์รี่ เจแอนด์ที แฟลช เท่านั้น
(ไม่ต้องมาส่งที่งานการเงินเพราะสถานการณ์โควิท 19 ระบาดมากในเวลานี้)