วท.อุบลฯ ร่วมให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

วท.อุบลฯ ร่วมให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ นางลฎาภาแสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี และคณะผู้บริหาร ครู ที่มาร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ นางณชิตา เถาว์โท ครูหมวดวิชาภาษาไทย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมี นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายอิทธิวัฒน์ ไทยแท้ หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ ห้องประชุมบัวฟ้า