ส่งมอบงานให้แก่คณะกรรมการดำเนินงานชุดใหม่

ส่งมอบงานให้แก่คณะกรรมการดำเนินงานชุดใหม่

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติมาเป็นประธานในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อส่งมอบงานให้แก่คณะกรรมการดำเนินงานชุดใหม่ ในการดำรงตำแหน่ง องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ก่อนจะเข้าสู่การแข่งขันรายการต่างๆต่อไปซึ่งการประชุมดังกล่าว จัดขึ้น ณ หอประชุมโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี