ประกาศจากงานสวัสดิการ นักเรียน นักศึกษา เชิญชวนตรวจสุขภาพตามผู้ประกันตนสิทธิประกันสังคม ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศจากงานสวัสดิการ นักเรียน นักศึกษา เชิญชวนตรวจสุขภาพตามผู้ประกันตนสิทธิประกันสังคม ประจำปีการศึกษา 2563