ประชุมแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา

ประชุมแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประชุมเรื่องแนวทางการดำเนินการ ขับเคลื่อนห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยทางกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายจัดทำแผนการบูรณาการด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพ คุณภาพของโรงเรียนในทุกด้าน และยกระดับสถานศึกษาสู่อนาคต ซึ้งกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ๓ ลักษณะ ได้แก่ โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองและโรงเรียน Stand Alone โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ทั้ง ๙ แห่งเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมบัวแดง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี