ประกาศจากงานทะเบียน กำหนดการวันลงทะเบียนเรียน 2/2565

ประกาศจากงานทะเบียน กำหนดการวันลงทะเบียนเรียน 2/2565

ประกาศจากงานทะเบียน
กำหนดการวันลงทะเบียนเรียน 2/2565
👉👉 ทุกระดับชั้น 👈👈
📌📌ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2565
ให้นักศึกษาพิมพ์ใบลงทะเบียนในระบบ ศธ.02 ออนไลน์ชำระเงินได้ที่
เคาเตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือโอนเงินผ่านคิวอาร์โค้ดแอปพลิเคชั่น กรุงไทย NEXT