พิธีเปิดการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี

พิธีเปิดการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี (รอบการประเมินปีการศึกษา ๒๕๖๖) ณ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โดยมี นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมี นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วย นางสุภาพร ไชยชนะ หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและการประกอบธุรกิจ ได้นำคณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการประเมินในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาที่มีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษา สามารถนำกลไกการขับเคลื่อนผู้เรียนอาชีวศึกษาของศูนย์บ่มเพาะให้มีทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ หรือสามารถพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม สนับสนุนผู้ประกอบการอาชีวศึกษาที่มีศักยภาพและพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถเป็นผู้ประกอบการได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป
#เรียนดีมีความสุข
#พิธีเปิดการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา๒๕๖๗
#PRสอจอุบลฯ