วท.อุบลฯ เยี่ยมชมผลงานของนักศึกษาฝึกงาน แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

วท.อุบลฯ เยี่ยมชมผลงานของนักศึกษาฝึกงาน แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าเยี่ยมชมผลงานของนักศึกษาฝึกงาน แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ที่ได้ปฏิบัติงานในโครงการงานก่อสร้างห้องฝึกปฏิบัติการของการบินไทย ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการ OPC สนามบินสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ต่อมาเวลา ๑๓.๐๐ น. ได้เยี่ยมชมผลงานของนักศึกษาฝึกงาน แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ที่ได้ปฏิบัติงานในโครงการถอดโครงสร้างเครื่องบิน B๗๔๗-๖๐๐ ณ สนามบินอู่ตะเภา จังหวัดระยอง โดยมี นายบัณฑิตย์ เหลาทอง หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน และนายทรงศักดิ์ สัตนาโค หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมเยี่ยมชมผลงานของนักศึกษาฝึกงานอย่างพร้อมเพรียง