วท.อุบลฯ ออกแนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๓ ณ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ

วท.อุบลฯ ออกแนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๓ ณ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายชารินทร์ ลาฤทธิ์ หัวหน้าศูนย์อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระดับจังหวัดอุบลราชธานี นายกร วนะรมย์ ครูแผนกวิชาช่างก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม คณะครูแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ออกแนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๓ ณ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การเรียนต่อสายอาชีพให้เป็นที่รู้จักแก่นักเรียนและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีความสนใจศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และให้ทราบข้อมูล ข่าวสารการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (รอบทั่วไป) ของวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีต่อไป