วิทยาลัยพณิชยการบางนา นำคณะเข้าศึกษาดูงาน

วิทยาลัยพณิชยการบางนา นำคณะเข้าศึกษาดูงาน

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อม นายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และนางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นำคณะครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ คณะครู วิทยาลัยพณิชยการบางนา นำโดย นางสาวรุ่งนภา ทิพย์สุวรรณ หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ และคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยพณิชยการบางนา เข้าศึกษาดูงาน ด้านการจัดการเรียนการสอน พร้อมร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสที่ นางสาวรัญยารัตน์ สิงห์คำ ย้ายมาดำรงตำแหน่งครู หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมบัวแดง อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี