วท.อุบลฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ณ ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า

วท.อุบลฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ณ ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นายกตนนท์ นาทัน หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง นำโดย นายสมนึก พุ่มขุน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร เข้าศึกษาดูงานที่แผนกวิชาช่างยนต์ ณ ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และแนวคิดใหม่ ๆ ในการบริหารงานและปฏิบัติงานให้แก่วิทยาลัยเทคนิคอ่างทองให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการบริหารและปฏิบัติงานในองค์กรได้อย่างเหมาะสมต่อไป