ประธาน อศจ.อุบลฯ บริจาคน้ำดื่ม อาหารแห้ง และตรวจเยี่ยมศูนย์ FIX IT CENTER

ประธาน อศจ.อุบลฯ บริจาคน้ำดื่ม อาหารแห้ง และตรวจเยี่ยมศูนย์ FIX IT CENTER

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ได้ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจคณะครู และนักเรียน นักศึกษา ที่ออกให้บริการซ่อมรถจักรยานยนต์ และรถยนต์แก่ผู้ประสบอุทกภัย ณ จุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย บ้านคูเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนี้ยังได้นำน้ำดื่ม และอาหารแห้ง มาบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ด้วย