พิธีมอบทุนการศึกษา ภายใต้โครงการ พิธีไหว้ครู พิธีบวงสรวง และพิธีไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

พิธีมอบทุนการศึกษา ภายใต้โครงการ พิธีไหว้ครู พิธีบวงสรวง และพิธีไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน ๑๔๒ ทุน ภายใต้โครงการพิธีไหว้ครู พิธีบวงสรวง และพิธีไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ๘๖ ปี วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ณ หอประชุมโดมใหญ่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจาก นายลิขิต พลเหลา ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ สมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐๕,๐๐๐ บาท ทั้งนี้มี นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง