ขอน้อมมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เกษียณ เกษมสันต์ รักมั่น มุทิตา

ขอน้อมมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เกษียณ เกษมสันต์ รักมั่น มุทิตา

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ขอน้อมมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เกษียณ เกษมสันต์ รักมั่น มุทิตา