อาชีวะอาสา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

อาชีวะอาสา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

วันที่ 5 กันยายน 2562 คณะครู และนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ย้ายวัสดุและอุปกรณ์ ภายในศาลาฝึกปฏิบัติธรรม ขึ้นที่สูง และทำความสะอาดภายในวัดโดยรอบ ณ วัดป่าดงใหญ่วังอ้อ อ.เขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ขอขอบคุณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี และ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี ร่วมสนับสนุนรถในการเดินทาง