วท.อุบลฯ ร่วมกับธนาคารออมสินลงพื้นที่สำรวจผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการออมสินอาชีวะ สร้างอาชีพสู่ชุมชน ประจำปี ๒๕๖๖

วท.อุบลฯ ร่วมกับธนาคารออมสินลงพื้นที่สำรวจผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการออมสินอาชีวะ สร้างอาชีพสู่ชุมชน ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายอภิสิทธิ์ โคนพันธ์ หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน นายชัยวัฒน์ เหล่าบุตรสา หัวหน้าศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center แบบถาวร นายวันชัย นิยมวงศ์ หัวหน้างานอาคารสถานที่ นายวสันต์ สุดหา ครูแผนกวิชาช่างยนต์ และนายโกเศียร นนทวี หัวหน้าหน่วยพัฒนาสังคมและชุมชน ธนาคารออมสินภาค ๑๒ เข้าดำเนินการประสานงานกับ นางพิลัยพร เธียรทองอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตระการพืชผล และนายเสริม ภิญญะพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ เพื่อลงพื้นที่สำรวจหาผู้ที่สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการออมสินอาชีวะ สร้างอาชีพสู่ชุมชน ประจำปี ๒๕๖๖ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตระการพืชผล อำเภอตระการพืชผล และองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี