เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา (เพิ่มเติม)

เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา (เพิ่มเติม)

ประกาศจากงานทะเบียน

เรื่อง เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา (เพิ่มเติม)

ในระหว่างนี้วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีอยู่ระหว่างการรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ยังไม่เปิดรับสมัคร และวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีจะเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา (เพิ่มเติม) ในวันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 ดังนั้นจึงขอให้นักเรียน นักศึกษาที่สนใจจะสมัครเข้าเรียนรอติดตามรายละเอียดจากประกาศของวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี อีกครั้งหนึ่ง