สอจ.อุบลฯ ร่วมพิธีเปิดอาคารเคียงศิริ อาคารเรียนปฏิบัติการเรียนการสอน หลักสูตรทวิศึกษา

สอจ.อุบลฯ ร่วมพิธีเปิดอาคารเคียงศิริ อาคารเรียนปฏิบัติการเรียนการสอน หลักสูตรทวิศึกษา

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดอาคารเคียงศิริ อาคารเรียนปฏิบัติการเรียนการสอน หลักสูตรทวิศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร ณ วัดหนองเป็ด อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายวิทวัต ปัญจมะวัต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้มี นายนิยม ศรีวิเศษ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ นายลิขิต พลเหลา ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง