วท.อุบลฯ ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจสอบ จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

วท.อุบลฯ ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจสอบ จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องสมาคมศิษย์เก่า วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ในการนี้มี นางมลีทอง จารุพงษ์ หัวหน้างานการเงิน พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป