เลขาฯ กอศ. ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน วอศ.อุบลฯ วษท.ศรีสะเกษ และวก.ขุขันธ์

เลขาฯ กอศ. ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน วอศ.อุบลฯ วษท.ศรีสะเกษ และวก.ขุขันธ์

วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วย นายวิทวัต ปัญจมะวัต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นางสาวศรินทิพย์ ธนวิจิตรพันธ์ ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านสังคม ๑ สำนักงบประมาณ และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ โดยเริ่มจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ และวิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ ตามลำดับ ทั้งนี้มี นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ