การประชุมสภากาแฟ ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ ณ หอประชุมเกียรติสุรนนท์ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๒

การประชุมสภากาแฟ ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ ณ หอประชุมเกียรติสุรนนท์ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๒

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมสภากาแฟ ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ ณ หอประชุมเกียรติสุรนนท์ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๒ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม และพลตำรวจตรีประสงค์ เรืองเดช ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้กล่าวต้อนรับ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ และร่วมแสดงความคิดเห็นระหว่างภาครัฐและเอกชนอีกด้วย