แผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล วท.อุบลฯ ร่วมกับโรงเรียนวิชาชีพเคาะพ่นสีรถยนต์อุบลราชธานี โครงการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพ หลักสูตร งานซ่อมพ่นสีรถยนต์

แผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล วท.อุบลฯ ร่วมกับโรงเรียนวิชาชีพเคาะพ่นสีรถยนต์อุบลราชธานี โครงการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพ หลักสูตร งานซ่อมพ่นสีรถยนต์

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายวัฒนา ทองเทพ ครูแผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล นำนักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพ หลักสูตร งานซ่อมพ่นสีรถยนต์ ณ บริษัท ศูนย์เทคนิค (๒๐๐๖) ซึ่งเป็นการอบรมจำนวน ๓๐ ชั่วโมง ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง แผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ร่วมกับโรงเรียนวิชาชีพเคาะพ่นสีรถยนต์อุบลราชธานี บริษัท ศูนย์เทคนิค (๒๐๐๖) ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก บริษัท ศูนย์เทคนิค (๒๐๐๖) อบรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่คณะครู และนักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี