รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ก่อสร้าง-สถาปัตยกรรม)

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ก่อสร้าง-สถาปัตยกรรม)

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ก่อสร้าง-สถาปัตยกรรม)

กำหนดการ รับสมัคร 12 มิถุนายน 2562 ถึง 18 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (วัน เวลา ราชการ)

 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก ครูอัตราจ้างแผนกก่อสร้างสถาปัตยกรรม