มุทิตาคารวะ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

มุทิตาคารวะ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นำคณะผู้เกษียณอายุราชการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประกอบด้วย นายณรงค์ สุรินทร์ ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน นายเกียรติศักดิ์ ชินาภาษ หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ นายวัชระ ประคองพันธ์ ครูแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ นายเผด็จศึก แสนุวงศ์ หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม นายสงบ ฉ้งทับ ครูแผนกวิชาช่างก่อสร้างและสถาปัตยกรรม นายณัฐวัฒน์ ฤทธิมนตรี ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ และนางฉวีวรรณ สาริบุตร เจ้าหน้าที่ธุรการงานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมงานมุทิตาคารวะ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งในปีนี้อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี มีผู้เกษียณอายุราชการทั้งหมด ๒๐ ท่าน โดยได้รับเกียรติจาก นายประสิทธิ์ สุระศิลป์ อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เกษียณอายุราชการได้แสดงความรู้สึก และกล่าวอำลาราชการต่อคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาที่มาร่วมพิธีในครั้งนี้