รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมการจัดทำคู่มือหลักสูตรการอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมการจัดทำคู่มือหลักสูตรการอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ

วันที่ ๙ – ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายสุวิชา มั่นยืนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมการจัดทำคู่มือหลักสูตรการอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ จำนวน ๓๐ ชั่วโมง ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยมีศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ภาคใต้ ๑ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เป็นผู้ดำเนินโครงการ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้เป็นไปตามการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐานต่อไป