วท.อุบลฯ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาต่อ (ประเภทโควตา) ปีการศึกษา ๒๕๖๗

วท.อุบลฯ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาต่อ (ประเภทโควตา) ปีการศึกษา ๒๕๖๗

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ (ประเภทโควตา) ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมบัวแดง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมี นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายสวัสดิ์ ธงไชย หัวหน้างานทะเบียน พร้อมด้วยหัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างาน ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อเตรียมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาโควตา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ การกำหนดเกณฑ์การรับสมัคร และการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ต่อไป