วท.อุบลฯ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการนำนโยบายและแนวทางปฏิบัติการรับนักเรียน นักศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ไปสู่การปฏิบัติ

วท.อุบลฯ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการนำนโยบายและแนวทางปฏิบัติการรับนักเรียน นักศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ไปสู่การปฏิบัติ

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการนำนโยบายและแนวทางปฏิบัติการรับนักเรียน นักศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ไปสู่การปฏิบัติ ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ในการนี้เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายวิทวัต ปัญจมะวัต ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในการประชุม โดยมี นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดสามารถปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติการรับนักเรียน นักศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ และสอดคล้องตามนโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาต่อไป
ขอขอบคุณภาพจาก : ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑